FLORBALOVÉ CHRÁNIČE SPIDER 71
Pavoučí stabilita!
Chraniče H71 Air